Ankara'nın kuzeybatısında bulunan Beypazarı; Hitit, Frig, Galat,Roma, Bizans,Selçuklu ve son olarak da Osmanlıların egemen olduğu tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan yerleşim merkezlerinden biridir. Beypazarı ilçesine ilk isim "Lagania" olarak verilmiştir.'Kaya Doruğu Ülkesi' anlamına gelen bu isim Beypazarı'nın konumunu ifade etmektedir. Günümüzde olduğu gibi o dönemde de çevre kentlerin ilgi odağı olan Beypazarı'nda panayır şeklinde büyük pazar yerleri kurulmuş, halk alışveriş amaçlı bu pazarlara gelip gitmeye başlamıştır. Bu meşhur pazar, ilçenin 'Beypazarı' olarak anılmasına neden olmuştur.

Verimli tarım alanları,doğal su kaynaklarının zenginliği,sarp yamaçlı tepelerle çevrelenmiş korunaklı bir konumda olması Beypazarı'nı önemli bir yerleşim yeri haline getirmiştir. İlçenin İpek yolu üzerinde bulunması ardında eşsiz bir tarihi zenginlik bırakmıştır.

Beypazarı denince akla ilk gelen tarihi evleridir. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesine de konu olan Beypazarı evleri;cumbalı ,üstünde guşgana adı verilen bir çatıdan oluşan iki üç katlı yapılardır. Evlerin iskeleti ahşaptır ve bu ahşap, tatlı kireç denilen malzemeyle sıvanmıştır. Odalardaki kirli havayı ve nemi alan yöreye özgü bu malzeme, Beypazarı evlerini farklı kılar. Tavan arasındaki zemin katları taştan, geri kalan kısmı ahşaptan oluşan bu evlerin girişinde demir kapılı mahzenler bulunur. Tarih boyunca yangınlarla bir çok kez harap olan Beypazarı'nda evlerin içindeki bu mahzenler kıymetli eşyaların saklanması amacıyla kullanılmıştır.Yine bu yangınlar nedeniyle binlerce yıllık tarihe sahip Beypazarı'nda, mimari açıdan en erken tarihli konak 13.yy'a aittir.Sokaklarda iç içe yerleşim tarzı benimsenmiştir. Bu nedenle kapılar,pencereler ve guşganalar birbirine bakar şekilde düzenlenmiş, evler yerleşim olarak bitişik ve birbirine yakın inşa edilmiştir.

Beypazarı, Osmanlı mimarisi tarzındaki tarihi eserleri ve evlerinin yanı sıra 600 yıllık çarşısı, bu çarşılarda faaliyet gösteren zanaatkarları ve saray mutfağı tarzındaki yöresel yemekleriyle de Türk kültürünün tüm inceliklerini halen yaşatmaktadır.
EVLERİ

Önce evleri bir görelim daha sonra evlerin özellikleri hakkında bilgi veririrz

Eski ve yeni olmak üzere ikili bir yerleşme düzeni gösteren kasabanın topoğrafik yapısı oldukça engebelidir. Eski kesim Ankara-İstanbul yolunun kuzeyinde, dağların dik yamaçlarına ve vadilerine yerleşmiştir. Yerleşmeye uygun olmayan balık sırtı görünümündeki kalken tepeler, eski konut dokusu içinde fışkırarak towncape açısından görsel etki yaratırlar. Yeni gelişen kesim ise eski İstanbul yolunun güneyindeki düzlüklerde ve batıya doğru karayolunun kenarında yer almaktadır. Çarşı ve geleneksel konutlardan oluşan mahalleler, eski kesimdeki karakteristik dokuyu oluşturur.
Evlere girişler meyilli kesimlerde direkt olarak sokaktandır, bazı küçük bahçesi olan evlerde ise ana giriş ve bahçe girişi sokakla bağlantılıdır. Meyili az olan kesimlerde önce bahçeye, sonra eve ulaşılır ve ana cephe bahçeye yöneliktir. Halbuki, meyilli kesimlerde ana cephe sokak yönündedir, cephelerdeki çıkmalar sokaklara canlılık kazandırmıştır.


Tarih boyunca kasaba yangınlarıyla birçok defa harap olmuş, son büyük yangından sonra Safranbolu'dan gelen ustalar, Beypazarlı ustalarla birlikte çalışarak bugünkü evlerin yapımını gerçekleştirmişlerdir. Beypazarı evleri genellikle üç katlıdır. Taşıyıcı sistemi örten ahşap pervazlar harç sıva ile sıvanmıştır. Evde zemin katları taş, üst katları ahşap iskelet içinde ahşap veya kerpiç dolgu sistemi ile yapılmıştır. Evlerin planı yerel özelliklerle yoğrulmuş geleneksel Türk evi planını yansıtır. Büyük evlerde yada kanatlarda zemin katında, taşlığa bağlı hizmetkar kısmı da bulunur, zemin kat dışa ufak pencerelerle açılır.
Taşlıkta bir yalak ve ocak da bulunmaktadır. Bu mekan üst katlara, ilk üç-dört basamağı taş ahşap merdivenlerle ulaşılır. Üst katlar asıl yaşama katlarıdır. Sofa (yerel dilde çardak) etrafında yer alan odaların dışında tuvalet, mutfak gibi servis mekanları da bulunur. Üst katı orta sofalı olan evler de vardır. Esas kattan güşgana'sı olan evlere sofa yada mutfaktaki merdiven aracılığı ile bu mahale ulaşılır. Depo olarak kullanılan bu mekana bazen bir oda da eklendiği görülür. Geleneğe göre Beypazarlılar yapacak bir şeylerin kalmadığını vurgulamak için üst katların bir bölümünü yada tamamını işlemeden bırakırlar. Buna yerel dilde Çandı denilmektedir. Evlerin dışa dönüklüğü çıkmalarla sağlanmıştır. Çıkmalar kat boyunca ortadan, yandan, iki yandan, gönye türünde çeşitli tiplerden oluşurlar. Bazen bir cephede birkaç tür birden görülür. Bu evin planına ve konumuna bağlıdır. Çıkma alt payandaları ahşap kaplamalarla şekillendirilmiştir. Cephelerdeki pencere ve kapılar yörede aynı özellikleri gösterir.
Pencereler dikdörtgen veya kemerli, dört veya altı bölmeli, giyotin veya iki kanatlıdır. Çoğu evde pencere pervazının üstü üçgen bitirilmiştir. Pencerelerde ahşap ve demir korkuluklar yaygındır. Ancak, cumba, kafes ve kepenk gibi elemanlar da az olmakla birlikte mevcuttur. Kapılar çift yada tek kanatlı, üstü ahşap kafeslidir. Bu kafesli açıklık zemin kata hava ve ışık sağlar. Alaturka kiremitli olan çatılar bugün hızla hafif ve ucuz bir malzeme olan oluklu saca dönüşmektedir. Saçakların alt kısmı genellikle açıktır. Tavan arasındaki mahallin çatıdan yükselerek çıkması yapıya farklı bir görünüm kazandırır. Yerel dilde buna "guşgana" denir. Bahçeli evlerin bir özelliği olan bu mekan, depolama vazifesi görür. Çatı arasının sofa üstüne gelen kesiminin bir bölümünü veya tamamını kapsar, pencereleri genellikle cepheyle aynı düzendedir.
Bazı evlerde zeminin üstünde 2-2,5 m. Yüksekliğinde bir ara kat mevcuttur. Bu kat tüm zeminin üstünü veya bir kısmını kaplar. Bu kattaki odaların dolap ve ocakları diğer katlara göre daha basit yapılmıştır. Mutfak da bu katta yer alır. Bazı hallerde ara kata ana merdiven dışında bir merdivenle ulaşılabilir. Bu kat genellikle kışlık olarak kullanılmaktadır. Bu katlar daha özenle düzenlenmiştir. Sofa, sofaya bağlı oda, eyvan, sekilik gibi plan elemanlarının cephede çıkmalar oluşturması değişik hareket ve karakterlerin gelişmesini sağlamıştır. Sofa bazı planlarda bir balkonla son bulur. Sofaya hem daha iyi ışık alabilmek, hem de sofayı dıştan daha iyi vurgulayabilmek için geniş ya da kemerli pencerelerden yararlanılmıştır. Büyük evlerde esas katın üstünde bir kat daha mevcuttur. Katlar arasındaki ulaşım farklı merdivenlerle gerçekleşir. Yerel dilde "dinme dolap" denilen servis dolabı ile de yatay ya da düşey servis sağlanır. Misafirperverliği, yerel dilleri, evleri sundurmalı basit kapılarla geçiş veren bahçe duvarları, çıkmaz sokakları, Arnavut kaldırımları ile, gelen turistlerin ilgisini çeken Beypazarı'nda el sanatları da çok gelişmiştir.


DOĞAL ALANLARI
İnözü Vadisi
http://img150.imageshack.us/img150/1854/inozu.jpgBeypazarı'nın kuzeyinde bulunan İnözü Vadisi, doğal bitki örtüsü ve kültürel kalıntıları ile oldukça zengin bir görünüme sahiptir. İki tarafı gayet dik ve balık sırtı yükselen, İnözü Çayı'nın aşınmasıyla meydana gelen dar bir vadidir. Bu vadinin her iki tarafından üzerine çıkılması çok zor kayalıklar içine oyulmuş, batı yamaçları çok katlı görünümünde birçok mağara mevcuttur. Vadinin dik olan doğu ve batı yamaçlarındaki mağaraların bir bölümü çok yükseklerde bulunduğundan ziyaretleri çok mümkün değildir. Bu mağaraların eski çağlarda yapıldığı ve mesken olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır.
Henüz arkeolojik bir araştırma yapılmayan bu mağaralar birbirinden kaya duvarlarla ayrılır ve geniş pencereleriyle vadiye açılır. Alt bölümdeki mağaraların dış yüzeyinde taştan örülmüş duvar kalıntıları görülür. Burada öne çıkan ahşap yapıların varlığı anlaşılır. Mağaraların iç yüzeylerinde yer yer sıva izlerine rastlanmıştır. Yamaç eteklerinde olan ve görülebilen oyukların mezar anıtı ve erken Bizans Devri'ne ait ayinlerin yapıldığı kaya kiliseleri olarak düzenlenmiş olduğu da düşünülmektedir.
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası kapsamında kalan kaya mezarları ve kaya kiliseleri arkeolojik sit, vadi tabanındaki bağlık alanlar ise doğal sit olarak koruma kapsamına alınmıştır.

Eğriova Yaylası
http://img150.imageshack.us/img150/64/egriova.jpgOrmanla çevrili Eğriova Yaylası; göz kamaştırıcı bitki örtüsü, pınarların oluşturduğu göleti ve ahşap evleriyle ziyaretçilere doğayla baş başa kalma fırsatı sunuyor. Golf, trekking, atla gezinti gibi aktiviteler için elverişli olan yaylada, geleneksel olarak her yıl “Karaşar Eğriova Yayla Şenliği” düzenlenmektedir.
http://img150.imageshack.us/img150/971/kirmir.jpgKirmir Çayı ve Gönen Vadisi
Süveri ve İlhan Çayları ile ilçe merkezinden geçen İnözü Çayını alarak Sakarya Nehri'ne karışan Kirmir Çayı; tarımda ve balıkçılıkta kullanılmaktadır. Yöre halkının mesire alanı olarak da yararlandığı Kirmir Çayı kenarları, yeşil alanlarla kaplıdır.Tekke Yaylası
http://img150.imageshack.us/img150/5356/tekke.jpgBeypazarı'na 10 km. uzaklıkta bulunan Tekke Yaylası piknik alanı olarak elverişli olması amacıyla orman içi parkı şeklinde düzenlenmiştir. Her yıl geleneksel olarak “Piknik ve Güveç” günü kutlanan yayla; temiz havası ve suyuyla şehrin gürültüsünden uzak kalmak isteyenler için doğal bir güzellik.
GELENEKSEL LEZZETLERİYLE BEYPAZARI
Beypazarı, tarihi zenginliklerinin yanısıra yöresel yemekleriyle de ilgi odağı olmuştur.Anadolu'nun lezzetlerini barındıran yemekleri; sunumunun inceliği ve zarafetinden olsa gerek “İnce Takım” olarak adlandırılır. El yapımı tarhana çorbası, taş fırınlarda pişirilerek yine özel güveç kaplarında ikram edilen etli güveci, parmak kalınlığında damarsız ve ince kara üzüm yaprağına sarılan etli dolması, 80 kat ince yufkadan hazırlanan baklavası ve yöresel tatlısı olan höşmelimiyle bu zengin mutfak, tarihi konaklarda ziyaretçilere sunulur. Taş fırınlarda yapılan,tazeliğini bir sene koruyan,çay saatlerinin vazgeçilmez lezzetlerinden Beypazarı Kurusu, Türkiye'de sadece Beypazarı'nda üretilir. Beypazarı'nın tamamı tescilli bu yemeklerinin tarihi konaklarda servis edilmesi lezzetine lezzet katar.
Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Havuç ve Güveç Festivali'nde yöresel yemek yarışmaları düzenlenerek lezzetler ödüllendirilir. Beypazarı'ndaki zengin yemek kültürünün en önemli nedenlerinden biri ilçenin tarım ürünlerinin zenginliğinden kaynaklanır. Topraklarının verimli olması nedeniyle nüfusun %70'i tarımla uğraşır ve İstanbul,Ankara gibi merkezlerin domates,ıspanak,salatalık,marul,biber,havuç ihtiyacı da yine Beypazarı'ndan karşılanır. Organik tarımla üretilen ürünlerin hızla arttığı Beypazarı'nda hedeflenen, gübresiz,hormonsuz tarımın yaygınlaştırılması.Türkiye'deki havuç ihtiyacının %60'ını Beypazarı'nda yetiştirilen havuç karşılar. Havucun yan ürünleri olan; lokumu ve reçeli bu nedenle havuç suyu, lokumu ve reçeli Beypazarı'nın en değerli ürünlerindendir. Pekmezi ve cevizli sucukları da Beypazarı'nın yöresel ürünlerindendir ve bağlarda yetişen kaliteli üzümlerden yapılır.
Beypazarı Güveci
Yöresel mutfağın en özel yemeklerinden olan Beypazarı Göveci; özenle hazırlandıktan sonra toprak kaplar içinde Taş fırınlarda pişirilerek yine toprak kaplarda servis edilir.Beypazarı Dolması
Beypazarı takım yemeklerinin orta direği olan Beypazarı Dolması'nın eşsiz lezzetinin sırrı, Beypazarı'nın taze asma yapraklarıyla sarılan özel dolma içi ve Beypazarılı hanımların hünerli ellerinde gizlidir.Beypazarı Baklavası
Yöre sofrasının baş tacı Beypazarı Baklavası'nın en önemli 80 kat ince yufkadan yapılmasına rağmen kalınlığının yalnızca 5-6 cm. olmasıdır. Her beş yufkadan sonra araya konan ceviz içiyle birlikte 4 saat pişirilen ev baklavaları, damaklarda bıraktığı unutulmaz tadıyla meşhurdur.
Beypazarı Kurusu
İskoç bisküvisine rakip tereyağlı Beypazarı Kurusu çay saatlerinin ve kahvaltı sofralarının vazgeçilmezidir. Un, süt ve tereyağı ile yapılan Beypazarı Kurusu'nun en önemli özelliği ise dayanaklılığını bir yıl muhafaza edebilmesidir.


Höşmelim
Un, süt, kaymak, tuz, yağ ve şeker karışımından yapılan Höşmelim; oldukça zahmetli bir uğraş gerektiren ancak lezzetiyle bu zahmete değen sofraların diğer bir tatlısıdır. Höşmelim'in yanı sıra yufka ile cevizle yapılan ve yağda kızartılan Perçem tatlısı da Beypazarı'nın farklı lezzetlerindendir.

Beypazarı Havucu ve Havuç Lokumu
Ülkemizdeki havuç üretiminin %60'nı karşılayan Beypazarı; havuçtan üretilen Havuç Lokumu ve Havuç Suyu gibi yan ürünlerin çeşitliliği ile de Türkiye'nin adeta havuç deposudur.Beypazarı Cevizli Sucuğu
Beypazarı'ndaki bağlarda yetiştirilen üzümler ile cevizin lezzetli karışımından ortaya çıkan Cevizli Sucuğun kalitesinin sırrı; özel bir kıvama getirilen üzüm suyuna su ve şeker katılmadan üretilmesidir.

Peki yemeklerini tanıdık peki bu yemekleri nerelerde yiyebilirsiniz işte birbirinden güzel mekanlar ile sze bu yiyecekleri yedirme imkanı sunan işletmeler
TARİHİ TAŞMEKTEP
YÖRESEL YEMEKLER
REZERVASYON TEL: 0312 762 76 06
Faks: 0312 762 76 59
www.beypazaritasmektep.com
İNÖZÜ VADİSİ DOSTLAR ALABALIK VE MANGALDA ET TESİSLERİ
YÖRESEL YEMEKLER
REZERVASYON TEL: 0312 763 22 44
0533 638 92 69

http://www.inozuvadisi.com
HACI BOSTAN KONAĞI KONAK SOFRASI
KONAKLAMA VE YÖRESEL YEMEKLER REZERVASYON TEL: 0312 763 08 37
0544 281 36 02

http://www.hacibostankonagi.org
HÜNKAR SOFRASI
HOŞ NEZİH OTANTİK BİR MEKAN
MÜŞTERİYİ MEMNUN ETMEK İLK OLMAZSA OLMAZ PRENSİBİMİZDİR.
YÖRESEL YEMEKLER YANINDA SEÇKİN YEMEK ÇEŞİTLERİ
REZERVASYON : 0 312 763 15 10

AS BALIKÇILIK TESİSLERİ
YEŞİLGÖL RESTAURANT- OLTA BALIKÇILIĞI - PİKNİK VE MESİRE YERİ - KARAVAN KAMPİNG

Yöresel Yemekler - Izgara Balık - Et Çeşitleri

www.beypazariasbalikcilik.com
REZERVASYON TEL: 0 312 774 50 04
0542 261 69 09

MEVALAR'IN KONAĞI
KONAKLAMA VE YÖRESEL YEMEKLER
REZERVASYON TEL: 0312 762 3698
http://www.mevalarinkonagi.com
MÜFTÜZADE HOCA İZZET EFENDİ KONAĞI
YÖRESEL YEMEKLER VE KONAKLAMA
REZERVASYON TEL: 0312 763 31 30

BEY KONAK
KAHVALTI VE YÖRESEL YEMEKLER
REZERVASYON TEL: 0312 763 25 59
BEYGAH RESTAURANT
REZERVASYON TEL: 0312 762 39 09
0312 763 39 09
KONAK MÜNSÜR (RESTORANT&APART)
Restorant&Apart
REZERVASYON TEL: 0312 763 3 763
0505 765 74 02
http://www.munsur.com
OTANTİK CAFE
REZERVASYON TEL: 0312 762 60 99
0312 763 39 01

http://firmam.kobinet.org.tr/otantik
CIRCIRLARIN KONAĞI
KONAKLAMA VE YÖRESEL YEMEKLER
İRTİBAT TEL: 0 312 763 00 05
0 312 763 30 01

www.circirlar.com
ZİNDANCIK TURİSTİK TESİSLERİ
YÖRESEL YEMEKLER (URUŞ KAPAMASI)
İRTİBAT TEL: 0 312 763 60 08
www.zindancik.com
BAĞ EVİ ANADOLU MUTFAĞI
YÖREMİZDEN VE ANADOLUMUZDAN ÖZGÜN VE FARKLI TATLAR
(Ürgüp, Kapadokya,Kalecik Karası Ev Şarapları ve Kavaklıdere Şarapları - Haftasonu Eğlenceler ve Yöresel Oyunlar)
İRTİBAT TEL: 0 312 763 40 20
0 535 335 97 35
MEVLANA KEBAP RESTAURANT
REZERVASYON TEL: 0312 763 36 58
0312 763 01 73
TATLIÇEŞME RESTAURANT
KAHVALTI VE YÖRESEL YEMEKLER
REZERVASYON TEL: 0312 763 64 32
TAŞ KONAK (DEĞİRMENCİOĞLU)
YÖRESEL YEMEKLER
REZERVASYON : 0 312 763 15 18
www.beypazarisofrasi.com
www.beypazarisofrasi.com.tr
OSMANLI SOFRASI (İnceefendi Konağı)
KAHVALTI VE YÖRESEL YEMEKLER
(Hafta Sonu Eğlenceleri-Alkollü İçki Çeşitleri)
REZERVASYON : 0 312 763 07 28
0 312 762 25 74
0 312 762 88 22
DOST PİKNİK (AİLE ÇAY BAHÇESİ)
Kahvaltı - Gözleme Çeşitleri
REZERVASYON : 0536 929 11 16
OMAR AĞA KONAĞI
KONAKLAMA VE YÖRESEL YEMEKLER
1+1 veya 2+1 KLİMALI, BANYOLU, TV'Lİ ODALAR
www.omaragakonagi.com
REZERVASYON : 0 312 763 37 36
0 542 261 69 09
0 312 763 10 32
0 537 347 96 48
CEVİZLİBAĞ KONAKLAMA &DİNLENME TESİSLERİ
İNÖZÜ VADİSİNDE KLİMALI ODALARDA KONAKLAMA, KAHVALTI ve YÖRESEL YEMEKLER
"Köfte, Balık ve Izgara Çeşitleri"
REZERVASYON : 0 312 762 44 00
0 312 762 88 00
www.cevizlibag.biz
bilgi@cevizlibag.biz

CEŞMELİ BAĞ TESİSLERİ
KAHVALTI VE YÖRESEL YEMEKLER
REZERVASYON TEL: 0312 763 04 74
0312 762 65 54
0542 584 58 92

NEYZEN LOKANTASI
"Yöresel Yemekler ve Damak Tadına Uygun Kebap Keyfi"
REZERVASYON : 0 312 762 63 43
0 555 248 11 38
www.beypazarineyzenlokantasi.com

BALIKÇI DOĞAN'IN YERİ
AİLE BALIK LOKANTASI
"Su Ürünlerinin Sanata
Dönüştüğü Yer "
REZERVASYON : 0 312 772 40 10
0 544 765 00 05
www.balikcidogan.com

ULAŞIM
Beypazarı'na ulaşım için; Ankara'da bulunan Etlik Otobüs Terminali'nden (Eski Garajlar) saat başı, Akköprü Migros'tan yarım saat arayla otobüs ve minibüsler hareket etmektedir.
BEYTAŞ : (312) 341 22 23 - (312) 341 22 24
LİDER BEYPAZARI : (312) 341 96 73- (312) 341 96 74
LÜKS BEYPAZARI SEYAHAT : (312) 342 15 00 - (312) 342 15 01
AVRUPA TURİZM SEYAHAT : (312) 384 67 67
İlçemize kendi araçlarıyla gelmek isteyenler için; Ankara-İstanbul yolu üzerinde bulunan Sincan-Yenikent yol ayrımından devam edilerek, Yenikent istikametinden Ayaş-Beypazarı yoluna çıkılır. Beypazarı;Ankara'dan 100 km, İstanbul'dan 320 km uzaklıktadır.Beypazarı Belediyesi ücretsiz rehberlik hizmetiyle sizlere her konuda yardımcı olmaya hazırdır.
Bu yazı hazırlanırken kaynak olarak Beypazarı belediye veKaymakamlığının resmi siteleri kullanılmıştır resimler oradan alınmadır
dileyenler aşağıda ki linklerden daha ayrıntılı bilgi alabilirler:

http://www.beypazari-bld.gov.tr
http://www.beypazari.gov.tr/
sayac Kez Okundu
DertOrtagimblogspot.com

0 Yorum

Yorum Gönder

Yeni Düşenler

Abonelik:

E-Posta Adresini Gir: