Osmanlıda HAREM Hakkında Bilinmeyenler

Gönderen Dert Ortağı 30 Haziran 2010
 http://img692.imageshack.us/img692/6822/52763172.jpg

Osmanlı Haremi’nin arkasındaki sır perdesi açılıyor. Valide Sultanlar, İkballer, Kızlar Ağası, Kalfalar, Cariyeler ve diğerleri. Padişahın özel alanı olarak kabul edilen Harem bir okul muydu yoksabir bakireler evi mi? Harem’e kimler girip çıkabilirdi? Cariyeler nasıl seçilirdi? Padişaha ihanet eden cariyeler kimlerdi? Padişahların cariyelere aşk mektupları yazdığı doğru mu? Cariyeler Padişahların karşısına çıplak olarak mı çıkardı? Batılı yazarların Harem’le ilgili erotik tasvirleri gerçek mi? Harem’le ilgili herşey...

http://img682.imageshack.us/img682/5695/20785440.jpg

II. Murat’a kadar Osmanlı padişahları ya kendi çevrelerindeki kızlarla ya da savaştıkları kralların kızlarıyla evlendiler. Bu yüzden Osmanlı’da bir harem teşkilatı yoktu. Harem ve Enderun Mektebi İstanbul’un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından kuruldu. Böylece erkekler Enderun’da kızlarsa Harem’de eğitilmeye başlandı. Harem bir “kısrak yuvası değil” tıpkı Enderun gibi bir eğitim kurumuydu.

http://img189.imageshack.us/img189/5248/99787919.jpg

Fatih Haremi niçin kurdu? Harem’in Türk geleneklerinde yer almamasına rağmen Fatih tarafından kurulmasının başlıca nedeni güvenlik ve devlet sırlarının açığa çıkmasını engellemkti. Fatih’e kadar Osmanlı padişahları ya kendi çevrelerindeki kızlar, ya beylerin kızları ya da savaştıkları kralların kızlarıyla evlenirlerdi. Özellikle yabancı kralların kızları her ne kadar Müslüman olup Osmanlı kültürünü benimseseler de kendi soylarını unutamayanlar da çıkıyordu. Bu nedenle de kendi ülkelerine çoğu zaman açık ve gizli mektuplar gönderiyor, devlet güvenliğini tehlikeye düşürüyorlardı. Saray dışından evlenmek ise reyayadan veya tebadan bir aileyi saraya katmak anlamına geliyordu. Osmanlı padişahları bunun da devlet güvenliği açısından sakıncalı olduğunu düşündüler. Bu nedenle de Harem kuruldu ve burada yetiştirilen kızlardan en zeki ve güzel olanı daha sonra Padişahın karısı olmaya hak kazanırdı.

http://img806.imageshack.us/img806/1007/85132548.jpg


Haremin başında kim vardı? Osmanlı’da herşeyin başı Padişahtı. Harem de padişahın sorumluluğundaydı. Ancak padişahın haremle ilgili haklarını “Kızlar Ağası”, ya da “Harem Ağası” denilen iğdiş edilmiş bir erkek kullanırdı. Kızlar Ağası sadece padişahtan ve sadrazamdan emir alırdı. Kızlar Ağası, genellikle Mısır’da yetiştirilmiş, sonra da iğdiş edilmiş bir Arap olurdu. Harem’in iç bölümlerinden ise “Haznedar Usta” adındaki bir kadın sorumluydu.

http://img257.imageshack.us/img257/7908/37416060.jpg


Haremin ünlü şair ve bestekarlar kimlerdi? Haremin iç işlerinin idaresi Haznedar Usta’nın emrinde çalışan kalfalara aitti. Bu kalfalar Harem ile padişah arasında da elçilik yaparlardı. Bunlar cariyelerin en yeteneklileri arasından seçilir, edebiyat ve müzik ve hat sanatında iyi derecede eğitim alırlardı. Kalfalar ayrıca çok iyi saz çalarlardı. Bugün de bestleri hala çalınan ünlü kalfalar Tarabsaz Kalfa, Dilhayat Kalfa, Gülfer Kalfa, Dürringar Kalfa ve Menekşe Kalfa Harem şairlerinin en ünlüleriydi.

http://img39.imageshack.us/img39/9932/58869869.jpg

Harem’de ilk ve son ihaneti yapan Kalfa kimdi? Harem’deki bütün kalfalardan herşeyden önce padişaha karşı sadakat beklenirdi. Ancak buna rağmen Harem’de yaşanan bir ihanet tarih kayıtlarına geçti. Sultan Abdülaziz’in tahttan indirilmesi olayında harem kalfalarından Arz Niyaz Kalfa, Hüseyin Avni Paşa’nın casusu olarak çalıştı ve padişahla ilgili gizli bilgileri dışarı sızdırdı. Bunun sonucunda Arz Niyaz Kalfa idam edilmek yerine Harem’den kovuldu.

http://img149.imageshack.us/img149/3456/11346041.jpg

Saraydaki cariyeler nasıl seçilirdi adları nasıl konurdu? Cariyeler Kızlar Ağası tarafından hazırlanan özel bir sınavla seçilirdi ve isimleri bu sınav sonrasında Kızlar Ağası tarafından verilirdi. Saraya giren bir genç kız Kızlar Ağası’nın verdiği isimle çağrılırdı.

http://img249.imageshack.us/img249/7083/84879184.jpg

Cariyeler Harem’den ayrılabilirler miydi? Cariyelerden biri herhangi bir nedenle saraydan ayrılmak istediği zaman padişaha bir dilekçe yazıp dörde katlar ve bu dilekçede ayrılma sebebini anlatırlardı. Cariye daha sonra bu dilekçeyi padişahın görebileceği bir yere koyardı. Padişah bu isteği gözden geçirir ve cariyeye Haremden ayrılma iznini verirdi.

http://img194.imageshack.us/img194/2396/67372510.jpg

Devlet ileri gelenlerinin kızları hareme alınır mıydı? Osmanlı’da Harem sanılanın aksine bir zevk ve eğlence yeri değil, bir eğitim kurumuydu. Buradan yetişen kızlardan en zeki ve güzel olanı padişahla evlenirken, diğerleri de yüksek düzeyli devlet adamlarıyla evlendirilirdi. Bu yüzden de devlet ileri gelenlerinin çoğu kızlarını Hareme vermek için birbirleriyle yarışırlardı. Ancak bunu başaranlar oldukça azdı. Çünkü çünkü Haremden sorumlu olanlar ancak hatırını kıramadıkları devlet adamlarının kızlarını saraya alabiliyorlardı. Hareme kabul edilen bu kızlar da üç yıl eğitim gördükten sonra evlerine gönderiliyorlardı. Harem bu yönüyle bir kızlar okulu gibiydi.

http://img824.imageshack.us/img824/4845/44642333.jpg

Haremi dağıtmak istediği çin öldürülen padişah kimdi? Osmanlı’da padişahların evlilikleri hep Harem içinden olurdu. Bu kuralın dışına çıkan tek deneme Sultan İkinci Osman, yani Genç Osman tarafından yapıldı. Genç Osman Sadrazam’ın kızıyla evlenerek Haremi dağıtmaya kalkıştı. Bu olaydan sonra Genç Osman Yeniçerilerin ayaklanmasıyla karşılaştı. Yeniçeriler padişahı Yedikule Zindanları’na kadar sürükleyerek vahşice katlettiler. Bu ölüm, dünya tarihinde bir padişaha karşı yapılmış en onur kırıcı öldürmelerden biri olarak kabul edilir.

http://img696.imageshack.us/img696/2483/33012941.jpg

Hangi Padişah’ın annesi ölmeden önce bir “Katolik Papaz”la görüşmek istedi? Osmanlı’da özellikle yabancı kökenli kadınlar Hareme alındıktan sonra dinlerini değiştirip Müslüman olsalar da çoğu kez kendi ülkelerini ve geleneklerini unutamıyorlardı. II. Mahmut’un annesi Nakşdil Sultan, ölmeden az önce oğlundan kendisine bir Katolik Papaz getirilmesini istedi. II. Mahmut bu durumdan pek hoşlanmadıysa da annesinin son dileğini kabul ederek bir Katolik Papaz çağırttı. Ancak bir daha böyle bir olayın tekraranmasını istemediği için Haremi yeniden düzenledi ve artık saraya sadece Müslüman olan Çerkez ve Gürcü carieyeler seçildi. 

http://img708.imageshack.us/img708/1590/15290839.jpg

Haremi hangi padişah niçin kaldırdı? Harem’e sadece Gürcü ve Çerkez cariyelerin alınması kuralı son Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin’e kadar sürdü. Sultan Vahdettin çağın artık değişmesiyle beraber haremi dağıtma kararı aldı ve uyguladı. Haremde kızları olan aileler kızlarını Harem’den alırken, ailesi olmayan kızlar ise kendilerine yetebilecek bir para verilerek çırak edildiler.

http://img710.imageshack.us/img710/4229/80396364.jpg

Hangi cariye Şehzade’ye aşık oldu? Sultan Abdülhamit’in ikinci oğlu Şehzade Abdülkadir Efendi müzik ve edebiyattaki başarılarıyla ünlüydü. Abdülkadir Efendi piyano çalan annesine keman çalarak eşlik ederdi. Abdülhamit’in ikballerinden biri olan Fatma Pesend Hanım’ın bir cariyesi, Şehzade Abdülkadir Efendi’ye aşık olur ve aşkını bir şiirle ona duyurmaya çalışır. Şehzadeyle evlenbilirim umuduyla yazdığı bu şiiri şehzadenin görebileceği bir yere bırakır. Ancak şehzadeden önze Zülfet Kalfa bu şiiri görür ve olay padişaha kadar ulaşır. Padişah cariyenin önce uyarılmasını, şayet ısrarından vazgeçmezse Şehzadenin fikrinin sorulmasını ister. Cariye uyarılır ancak duygularını ele vermez. Bunun üzerine Padişah, Şehzadeye duyurulmadan kızın saray dışına çıkarılmasını ve orada şiir ve sanatını geliştirilebilmesi için kendisine düzenli olarak para ödenmesini emreder.

http://img156.imageshack.us/img156/8284/23981381.jpg

Batılıların yazdığı kitaplardaki harem gerçek mi? Batılı yazarların Haremle ilgili yazdıkalrı erotik romanlar gibidir. Haremdeki cariyeler Hareme eğitilmek ve sonra da ya padişahla ya da devlet görevlileri ile evlendirilmek için alınırdı. Hareme, Hadımağası dışında hiçbir erkek giremezdi. Yabancılardan ise hiçbir erkek ve kadın hareme alınmazdı. Bu yüzden hiçbir Batılı yazar aslında Haremi hiç görmedi. Batılı yazarların Haremle ilgili fanztezileri bir hayal ürünüydü.


http://img339.imageshack.us/img339/6773/48808315.jpg

Cariyeler padişahın hanımları mıydı? Cariyelerin padişahın hanımları değildi. Ancak bu cariyelerden en akıllı ve güzel olanı padişahın karısı olmaya hak kazanırdı 

http://img709.imageshack.us/img709/8200/39477341.jpg

Harem’e ait olduğu iddia edilen çıplak resimler Osmanlı kadınlarına mı ait? Batılı yazarların Harem hayatını tasvir eden bir çok kitabı ressamlar eliyle resme aktarıldı. Bunlar arasında özellikle Padişahın carieyelere süt banyosu yaptrıdığını ve çırılçıplak cariyeler arasında poz verdiğini gösteren resimler ünlüdür. Ancak Hareme hiçbir zaman girememiş olan bu ressamların çizidiği bu resimler aslında tamamen hayal ürünü.

http://img227.imageshack.us/img227/6809/43021543.jpg

Padişahlar Harem’in bahçesinde cariyelere çıplak süt banyosu yaptrarak eğlenirler miydi? : Padişah, ailesiyle beraber Haremde eğlenirdi ancak Harem kurumunda hiçbir Osmanlı kaynağı Padişah’ın böyle bir uygulamada bulunduğunu yazmıyor. Padişahlar dönemim hukuk kuralları gereğince de cariyelerin sadece kol, ayak, yüz ve başlarına bakabilirlerdi. 

http://img18.imageshack.us/img18/7366/20815270.jpg

Cariyeler padişahların karşısına çıplak mı çıkarlardı? : Cariyelerin padişah Haremdeyken Harem’de serbestçe gezebilme yetkisi yoktu. Padişah Haremde olduğu zaman cariyeler kendi odalarına çekilir ancak Padişah isterse padişahın huzuruna çıkabilirlerdi. Padişah ve carieylerin haremde karşılaşmaması için haremden sorumlu olan yetkililer sıkı kurallar uygularlardı. Padişah da Hareme girdiğinde ses çıkaran takunyalar giyerdi ki carieyler çıkan sesten padişahın Haremde olduğunu anlasınlar ve daha dikkatli davransınlar.

http://img695.imageshack.us/img695/6857/62072118.jpg

Haremin duvarlarındaki yazılar Padişahlar tarafından cariyeleri ve güzel kadınları tahrik etmek için yazılmış şiirler miydi? : Topkapı’da Harem’in bulunduğu duvarlara Arapça yazılmış olan yazılar uzun süre padişahlar tarafından carieyelere yazılmış şiirler olarak tanıtıldı. Aslında bu yazılar, padişaha mütevazı ve haddini bilir olmasını hatırlatan Ayet ve Hadislerdir. 
sayac Kez Okundu
DertOrtagimblogspot.com

3 Yorum

 1. Adsız Dediki:
 2. system-wide support but does not support WP8.1 "universal mobile keyboard" and so on.However, it seems in michael kors sunglasses purse the industry, Microsoft is whether the current focus Michael Kors store of research and development in the new application Michael Kors outlet online environment to develop more core software provides the <a href="http://www.michaelkorshandbagswhole-sale

   
 3. Shijun Lin Dediki:
 4. shijun 4.1 7
  retro jordan
  polo outlet
  louis vuitton handbags
  coach outlet online
  ray ban sunglasses wholesale
  gucci outlet
  louis vuitton outlet
  louis vuitton handbags
  oakley outlet
  jeremy scott adidas
  red shoes
  air jordan 8
  nike free run
  tory burch outlet
  polo ralph lauren
  coach factory outlet online
  michael kors canada
  louis vuitton
  celine
  michael kors outlet online
  oakley glasses
  marc jacobs outlet
  soccer jerseys
  oakley sunglasses
  coach outlet
  replica watches
  burberry handbags
  white timberland boots
  louis vuitton
  louis vuitton handbags
  nike air max
  abercrombie & fitch
  michael kors purse
  abercrombie
  ray ban sunglasses
  burberry handbags
  michael kors outlet online
  ray ban sunglass
  hollister kids
  ray ban sunglasses

   
 5. Gege Dai Dediki:
 6. 20151026xiaodaige
  michael kors outlet
  jordan shoes 2015
  new york knicks
  calvin klein outlet
  nike outlet store
  louis vuitton handbags outlet
  moncler jackets
  ysl outlet
  kobe shoes
  hollister canada
  canada goose jackets
  oklahoma city thunder
  air jordan 13
  woolrich outlet store
  louis vuitton handbags outlet
  air jordan 4
  winter jackets
  valentino outlet
  coach outlet online
  nike mercurial
  hermes belt for sale
  louis vuitton,borse louis vuitton,louis vuitton sito ufficiale,louis vuitton outlet
  coach outlet
  chanel outlet store
  bottega veneta outlet
  michael kors outlet online
  arizona cardinals
  oakley sunglasses wholesale
  abercrombie and fitch
  canada goose outlet
  coach outlet store
  golden state warriors
  cheap jordan shoes
  prada sneakers
  cheap jordan shoes
  celine outlet   

Yorum Gönder

Yeni Düşenler

Abonelik:

E-Posta Adresini Gir: