Radyasyon İle İlgili Bilinmeyenler

Gönderen Dert Ortağı 31 Ocak 2012


Günlük yaşamın her anında radyasyon ile iç içeyiz, peki bunun sağlığımıza etkilerini gerçekten biliyor muyuz?

Radyasyon Onkoloji Bölümü Uzmanı Dr. Yasemin Bölükbaşı radyasyonun insan üzerindeki etkilerini ve radyasyondan kaçınmanın yollarını anlatıyor.


Her sabah hemen hemen hepimiz telefonun alarmı ile uyandık, telaşla mutfakta mikrodalgada ısıttığımız sütü çocuğumuza verdik. Cep telefonumuzla konuşarak ve bilgisayarda çalışarak günlük işlerimizi yaptık. Günümüzde evlerin büyük bir çoğunluğu elektrikli aletlerle dolu... Saç kurutma makinesinden DVD'ye, elektrik süpürgesinden mutfaktaki fırına kadar... yani günlük yaşamın her alanında elektromanyetik radyasyon ile iç içeyiz..


-Radyasyonu Nerelerden Alıyoruz?

En büyük kaynak içinde yaşadığımız binaların yapımında kullanılan taş, toprak ve malzemelerdir. Elektromanyetik radyasyon kaynaklarının yaklaşık %50'sini yaşadığımız binalarda mevcut olan radon gazından almaktayız. Diğer doğal radyasyon kaynakları arasında güneş, hava, su, toprak sayılmaktadır. Yapay radyasyon kaynakları içinde, nükleer santraller, röntgen makineleri, cep telefonları vericileri, TV vericileri, uzaktan kumanda cihazları, elektrikli ısıtıcılar, uzun bir listeye örnek olarak sayılabilir. Elektromanyetik radyasyon, iyonlaştırıcı ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyon olarak ikiye ayrılmaktadır. İyonlaştırıcı radyasyon, görüntüleme amacıyla ve kanser tedavisinde kullandığımız X ışınlarını ifade etmektedir. Elektromanyetik spekturumun diğer ucunda ise düşük enerjili, iyonizasyon yani atomdan elektron koparma yeteneği olmayan iyonlaştırıcı olmayan radyasyon yer almaktadır. Gelişen teknoloji bu konuya farkındalığımızı ve ilgimizi arttırmıştır.Normal şartlarda yaşanan ortama bağlı olarak kişilerin aldıkları doğal radyasyonun dünya ortalaması 2.4 mSv düzeyindedir.


-İyonlaştırıcı Olmayan Aletler Hangileridir?

İyonlaştırıcı olmayan radyasyon kaynağı aletlerin, yaşamımızda temel rol oynamaya başlaması ile beraber, kanser ile ilişkisinin merak edilen ve tartışılan konu olmasını sağlamıştır. TV vericileri, radar, uzaktan kumanda cihazları, telsizler, cep telefonları, baz istasyonları, mikrodalga fırınlar, radyo, tv bilgisayar ekranları, non iyonize radyasyon kaynaklarına örnek olarak sayılabilir.

-Kansere Neden Olabilir mi?İyonlaştırıcı olmayan radyasyon atomlardan elektron kopararak iyonizasyon yapacak güçte değildir, dolayısıyla DNA hasarına yol açmaz ve kansere neden olduğuna dair bilimsel bir kanıt da bulunmamaktadır.


-İnsanlar Üzerindeki Etkileri Neler?


Elektromanyetik radyasyonun, beynin elektriksel yapısında ve algılama fonksiyonlarında (dikkat, hatırlama, tepki verme gibi) kısa süreli değişimlere neden olduğu bilinmektedir. Buna bağlı olarak, üzerimizde kısa zamanda oluşan etkileri yorgunluk, baş ağrısı, uyku kaybı, hafıza kaybı, kulak çınlaması ve eklem ağrıları olarak sayılabilir.


-Baz İstasyonları Nükleer Radyasyona Neden Olur mu?

 Baz istasyonlarının neden oldukları ışınım, iyonlaştırıcı olmayan radyasyon sınıfında yer alır. Bu nedenle baz istasyonları nükleer radyasyona neden olmazlar. İyonlaştırıcı radyasyon bölgesindeki dalgaların frekansları, baz istasyonlarının çalışma frekanslarından yaklaşık milyon kere daha yüksektir. Baz istasyonlarındaki anten, dar bir bölgeyi etkileyen yönlü antenlerdir. Bu antenler arkalarına ve diplerine ışımanın çok az olacağı biçimde tasarlanmışlardır. Bu nedenle binada yaşayanları riskli hale getirmezler.


Ancak antenin konumu antenin ışıma örtüsünün kurulduğu binayı içine almayacak şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Anten yeri, çalışma frekansı ve çıkış gücüne göre hesaplanacak güvenlik mesafesi içinde insanların istem dışı ve sürekli maruz kalmayacağı şekilde seçilmelidir.


Telekomünikasyon Kurumu tarafından 12.7.2001 tarihli resmi gazetede yayınlanan "10 KHz-60 GHz Frekans Bandında Çalışan Sabit Telekomünikasyon Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddeti Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Ölçüm yöntemleri ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik" ile Türkiye'de geçerli olan sınır değerler belirlenmiştir.


-Cep Telefonları Radyasyon Kaynağı mıdır?

1990'larda hayatımıza girişinden sonra, kullanımı artarak devam etmektedir. Cep telefonu kullanımının kansere neden olup olmadığı bütün dünyada en çok merak edilen konulardan birisidir. Tüm dünyada cep telefonu kullananların sayısının 2009 yılında 4.3 milyarı aştığı düşünülürse bu sorunun gündemi daha uzun süre meşgul etmesi beklenmektedir. Cep telefonlarının çalışma prensibine baktığımızda, 2 yönlü çalışır. Baz istasyonlarından gelen dalgaları anteni aracılığı ile alır ve vericisi aracılığı ile elektromanyetik radyasyon-iyonlaştırıcı olmayan radyasyon yayar.


-Cep Telefonlarının İnsanlar Üzerinde Etkileri Nasıldır?


Yapılan araştırmalarda cep telefonunun termal ve termal olmayan 2 temel etkisi gösterilmiştir. Termal etkiler, vücut tarafından yutulan elektromanyetik enerjinin ısıya dönüşmesi ve vücut sıcaklığını arttırması olarak tanımlanır. Bu sıcaklık artışı, ısının kan dolaşımı ile atılarak dengelenmesine dek sürer. Cep telefonları gibi radyofrekans kaynaklarının sebep olabileceği sıcaklık artışı gerçekte çok düşüktür ve bu artışı ortalama 0,1 C dolayındadır. Bu elektromanyetik dalgaların beyine ulaşmasının yaş ile birlikte azaldığı, 5 yaşındaki bir çocukta bu dalgaların beyine %75 oranında ulaştığı, erişkinde bu oranın %25 olduğu deneysel çalışmalarda gösterilmiştir. Termal olmayan etkilere bağlı olarak beyin aktivitelerinde değişiklikler, uyku bozuklukları, dikkat bozuklukları bildirilmektedir.


-Cep Telefonları Kansere Neden Olabilir mi?


Cep telefonları elektromanyetik dalga yayarlar. Yaydığı elektromanyetik dalga enerjisi çok çok düşüktür. Bu enerji düzeylerinde iyonizasyon olamaz. İyonizasyon olmadığı için de DNA hasarı oluşmaz ve kanser gelişemez. Bu konudaki önemli çalışmalardan biri olan Danimarka çalışmasında, 420.000 cep telefonu kullanıcısı 21 yıl boyunca izlendi. Cep telefonu kullanımı ile kanser görülme olasılığının yükselmediği görüldü. İngiltere'de ise beyin tümörlü 966 ve sağlıklı 1766 kişi cep telefonu kullanım yoğunluğu açısından araştırılmıştır.


Beyin tümörü olanlar ile sağlıklı grup karşılaştırıldığında aralarında fark bulunmamıştır. Almanya, Fransa, Japonya gibi 13 gelişmiş ülkeden, 16 çalışma grubunun işbirliği ile yapılan İnterphone çalışması geçen yıl çok ses getirdi. Düzenli cep telefonu kullanımı ve 10 yıldan fazla kullananlarda memejiom, gliom ve akustik nörinom gelişme sıklığında artış saptanmazken, ilk günden itibaren 1640 saatten fazla konuşma süresine sahip olanlarda, bu tümörlerin gelişim riskinde artış olduğu gösterilmiştir. Ancak bu çalışma düzeni nedeni ile eleştiri almıştır. Bugüne kadar yapılan çalışmalar, cep telefonu teknolojisiyle kanser arasında kesinlikle bir ilişki yoktur demek için yetersizdir.


-Cep Telefonu Kısırlık Yapar mı?

Erkekler cep telefonlarını özellikle pantolon ceplerinde taşıdığı için kısırlık konusunda birçok araştırma yapılmıştır. Cep telefonlarından yayılan iyonlaştırıcı olmayan radyasyonun beyin, kalp, genel durum üzerine etkilerinin yanı sıra sperm sayısında %30, motilitesinde %40'lara varan oranlarda oranlarında azalma saptanmıştır. Bu konuda farklı sonuçlar olmakla birlikte yeni araştırmalara ihtiyaç vardır.-İnternet Bağlantısı İnsanları Etkiler mi?


İnternet bağlantımızı sağlayan WİFİ teknolojisi çok düşük şiddette radyo dalgalarını kullanır. Evde mikrodalga fırınlarla karşılaştırınca yüz bin kez daha da non iyonizan elektromanyetik radyasyon yaydığı bildirilmektedir. WİFİ sağlayıcılarına yakında bulunmamak veya wifi kullanılan laptopların masa üzerinde kullanılması önerilmektedir.-Mikrodalga Fırınlar Çalışırken Ne Yapmalı?


Yeni teknoloji ile üretilen mikrodalga fırın çalışırken yaklaşık 50 cm uzağından alınan radyasyon, çevre geri plan radyasyon oranlarından farklı değildir. Eski ve kapı sistemi bozuk cihazlar kullanılmamalıdır. Çalışırken yaklaşık bir kol boyu yani 50 cm uzakta bulunulması önerilmektedir.-Günlük Hayatımız İçin Nasıl Önlemler Alabiliriz?*Elektrikli cihazlardan mümkün olduğunca uzak durun. Elektromanyetik etki mesafeyle azalıyor.

*Mikrodalga fırın çalışırken en az 50 cm uzakta durun.


*Televizyonu (ön ve arka) en az 2 metre uzaktan izleyin.


*Elektrikli tıraş makinesini mümkünse şarjlı olarak kullanmayı tercih

edin.

*Çocuklarda sinir sisteminin ve başın gelişimi sürdüğü için, çocuk ve gençler risk altındadır. Bu nedenle 16 yaşın altındakilerin cep telefonu kullanmamaları, zorunlu olması halinde ise günde 10 dakikayı geçmemesi Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilmektedir. Cep telefonu kullanılmadığı sürece kapalı tutulmalı. Cep telefonunuzdan kulaklıkla konuşmayı tercih edin. Hastane, tren, havaalanı veya asansör gibi çekim alanlarının az ve metal parçaların çok olduğu alanlarda konuşmaktansa, acık alanlarda konuşmaya çalışın. En temel önlem ise cep tel ile konuşma sürenizi kısaltmaktır.

*Saç kurutma makinesinin manyetik alanı yüksektir. Uzun süreli kullanmak yerine aralıklarla kullanın.

*Elektrikle çalışan radyolu çalar saatleri başınızdan mümkün olduğunca uzak tutun, mümkünse pille çalışanları tercih edin. Elektrikli battaniyeyi yatağa girmeden önce kapatın.

*Kullanmadığınız cihazları kapalı tutun ya da fişten çıkarın. Dizüstü bilgisayarlar, şarjlı kullanıldığında daha düşük elektromanyetik alana sahiptir.


*Sonuç olarak; Elektromanyetik radyasyonu yaşamımızdan tümüyle çıkarmamız olası değildir. Kullanımında dikkatli davranma, bu zararları en aza indirmek için en akılcı yol olarak görünmektedir.
sayac Kez Okundu
DertOrtagimblogspot.com

14 Yorum

 1. Adsız Dediki:
 2. I drop a leave a response each time I like a article on a site or I
  have something to contribute to the discussion.
  Usually it's caused by the passion displayed in the article I looked at. And on this post "Radyasyon İle İlgili Bilinmeyenler". I was moved enough to post a leave a responsea response ;) I actually do have 2 questions for you if it's okay.
  Is it just me or do some of these remarks look as if they are left by brain dead people?
  :-P And, if you are posting at additional social sites, I'd like to follow anything new you have to post. Could you make a list all of all your public sites like your linkedin profile, Facebook page or twitter feed?
  Feel free to surf my page :: soccer transfer news and rumors

   
 3. ninest123 Dediki:
 4. ninest123 16.03
  christian louboutin, tory burch outlet, ray ban sunglasses, nike outlet, ralph lauren outlet, louboutin shoes, louis vuitton handbags, replica watches, louis vuitton, louis vuitton outlet, ralph lauren polo, replica watches, michael kors outlet, christian louboutin, longchamp bags, nike air max, cheap oakley sunglasses, oakley sunglasses, uggs outlet, oakley sunglasses, cheap jordans, michael kors outlet online, tiffany jewelry, burberry outlet, prada outlet, louis vuitton outlet, longchamp outlet, uggs on sale, prada handbags, louis vuitton outlet online, michael kors handbags, uggs on sale, uggs outlet, tiffany jewelry, louboutin uk, michael kors outlet online, michael kors outlet online, oakley sunglasses, michael kors, longchamp outlet, nike air max, gucci handbags, ray ban sunglasses, uggs on sale, oakley sunglasses, burberry factory outlet, ray ban sunglasses, nike free

   
 5. ninest123 Dediki:
 6. nike air max uk, michael kors outlet online, coach purses, mulberry uk, vans pas cher, timberland pas cher, replica handbags, true religion outlet, coach outlet store online, north face uk, nike air max, longchamp soldes, lululemon outlet, nike air force, hollister uk, sac guess pas cher, vanessa bruno pas cher, michael kors, polo lacoste pas cher, abercrombie and fitch, true religion outlet, hogan sito ufficiale, nike roshe run pas cher, nike free, abercrombie and fitch UK, nike blazer pas cher, nike air max pas cher, nike air max uk, nike free pas cher, hermes pas cher, new balance, true religion jeans, jordan pas cher, ray ban uk, coach outlet, lunette oakley pas cher, north face pas cher, converse, burberry pas cher, louboutin pas cher, lunette ray ban pas cher, nike roshe uk, nike tn pas cher, michael kors, ralph lauren pas cher, polo ralph lauren uk, true religion outlet, michael kors uk, longchamp pas cher

   
 7. ninest123 Dediki:
 8. vans scarpe, beats by dre, mcm handbags, instyler ionic styler, longchamp uk, insanity workout, soccer shoes, north face outlet, nike air max, babyliss pro, ipad cases, converse, iphone 6s cases, abercrombie and fitch, giuseppe zanotti, nike air max, jimmy choo outlet, celine handbags, iphone 6 plus cases, softball bats, north face outlet, hermes handbags, iphone 5s cases, iphone cases, iphone 6 cases, iphone 6s plus cases, reebok outlet, hollister, oakley, ghd hair, chi flat iron, soccer jerseys, polo ralph lauren, bottega veneta, s6 cases, asics running shoes, wedding dresses, mont blanc, p90x workout, mac cosmetics, hollister clothing, valentino shoes, herve leger, salvatore ferragamo, nike roshe run, new balance shoes, nfl jerseys, timberland boots, abercrombie, louboutin, vans outlet, lululemon outlet

   
 9. ninest123 Dediki:
 10. links of london uk, ugg,ugg australia,ugg italia, karen millen uk, louis vuitton, hollister, coach outlet, moncler, sac louis vuitton, montre pas cher, gucci, canada goose outlet, barbour, pandora jewelry, louis vuitton, sac louis vuitton, canada goose pas cher, toms shoes, ugg uk, moncler uk, supra shoes, wedding dresses uk, barbour jackets uk, pandora jewelry, moncler, bottes ugg pas cher, canada goose, canada goose jackets, juicy couture outlet, pandora uk, juicy couture outlet, canada goose uk, marc jacobs, canada goose jackets, louis vuitton uk, moncler outlet, pandora charms, swarovski uk, replica watches, lancel, canada goose outlet, moncler pas cher, moncler, thomas sabo uk, swarovski jewelry, moncler, ugg pas cher, canada goose, converse shoes outlet, moncler jackets, ugg,uggs,uggs canada, ray ban
  ninest123 16.03

   
 11. soma taha Dediki:
 12. I'll just bookmark this web site.
  https://decor-ksa.com/laser-railings/
  https://decor-ksa.com/iron-railings/
  https://decor-ksa.com/stainless-steel-handrail/
  https://3kary.com/property-status/farms-for-rent/
  https://3kary.com/property-status/farms-for-sale/

   
 13. شركة مكافة حشرات بالرياض
  شركة تنظيف بالرياض الصفرات
  شركة الصفرات للتنظيف بالرياض
  شركة مكافحة حشرات بالرياض الصفرات
  شركة الصفرات للتنظيف يالرياض
  شركة الصفرات لتنظيف بالرياض ان شركة وادى الرياض من اكفا الشركات حتى الان اننا نعمل بكل جهد ونشاط لاسعاد عملينا حتى نمتاز عن باقى الشركات اخى العزيز اننا نعمل فى كافة المجلات حتى الان ولا يوجد منافس لدينا لدينا العمالة المطلوبة والصحيحة وكل شىء تجدة انشاء الله عندنا ان هذة الشركة شركة ممتازة وخصوصا فى التنظيف والمكافحة وكشف تسربات المياة ولدينا ايضا شركة نقل اثاث بالرياض ان شركة نقل اثاث بالرياض الصفرات
  هى اهم الشركات لدينا ونحافظ على هذة الثمعة على مر السنوات الماضية حتى لايتكلم احد عنها بغير شكل غيرلائق الشركة الرسمية هى شركة وادى الرياض والتى يعرف عنها الكثير والكثير اننا والحمد الله نعمل من اجلك فقط
  شركة تنظيف كنب بالرياض الصفرات
  شركة الصفرات لتنظيف الكنب بالرياض شركة الصفرات لتنظيف السجاد بالرياض
  شركة تنظيف سجاد بالرياض الصفرات
  شركة الصفرات لرش مبيدات بالرياض
  شركة رش مبيدات بالرياض
  شركة تنظيف بالرياض
  شركة رش مبيدات بالرياض الصفرات

   

 14. شركة تنظيف بمكة
  شركة مكافحة حشرات بالدمام
  شركة تنظيف بالدمام
  شركة تسليك مجارى بالدمام
  شركة رش مبيدات بالدمام
  شركة عزل خزنات بالدمام
  شركة تنظيف خزنات بالدمام
  شركة تنظيف مسابح بالدمام
  شركة تنظيف وجهات حجر   


 15. شركة الكمال أفضل شركة تنظيف بحائل للتنظيف أهمية كبرى فى حياة الفرد وبالأخص المواطن

  السعودى مما
  يؤدى ذالك إلى تعرض المنزل بشكل كبير إلى الأتربة والأوساخ والبقع والدهون وأن نظافة

  المنزل تشعر الفرد بالراحة
  النفسية الكبيرة وتتكفل شركة الكمال بهذا العمل لأنها أفضل


  شركة تنظيف بحائل

  ولانها الشركة الرائدة
  والمشهود لها بالفضلى فى هذا المجال من النظافة لوجود المقومات التى تساعد على ذالك منها

  العمالة المدربة وذوى الخبرة
  والكفاءة مع وجود أحدث معدات التنظيف للفلل التى تساعد على إنهاء العمل بكفاءة ونهتم كثيرا

  بأراء عملائنا فى


  شركة تنظيف فلل بحائل

  ويقوم طاقم العمل بتنظيف الشقه بدون التسبب بأى إزعاج للعميل فلا تتباطؤ فى إختيار شركة

  الكمال لتنظيف منزلكم لأنها أفضل


  شركة تنظيف شقق بحائل

  ولأن تنظيف المجالس يحتاج إلى وقت وجهد كبير فشركة الكمال أفضل شركة تنظيف
  مجالس بحائل كفيلة بتنظيف مجلسك فى أسرع وقت وبدون جهد وبالتالى شركة الكمال هى الحل

  الأمثل فى فى مجال تنظيف المجالس
  بحائل ونحن بانتظاركم لتتصلوا على


  شركة تنظيف مجالس بحائل

  وأفضل مايميز شركة العربى أفضل شركة تنظيف منازل بحائل وضعها للخطط قبل البدء فى

  العمل وتقسيم طاقمها إلى
  مجموعات كل منها مختص بتنظيف جزء معين وتمر عملية التنظيف على عدة مراحل :-
  1- البدء بتنظيف الموكيت والكنب والمفروشات والسجاد بالأعتماد على أحدث المعدات

  الألكترونية التى تعمل بالبخار لكى
  تقضى على المشاكل التقليدية للتنظيف وهى بهتان اللون وبذالك قمنا بالأعتماد على البخار فى

  إزالة الأوساخ والبقع
  2- ثم بعد ذالك يأتى دور البلاط والأرضيات فيقوم العمال بجلى البلاط والأرضيات بأحدث

  ألالآت جلى البلاط والأرضيات


  شركة تنظيف واجهات بحائل

  شركة الكمال أفضل شركة تنظيف خزانات بحائل نظرا لارتفاع درجات الحرارة فى حائل وفى
  غيرها من باقى مدن
  المملكة ووجود مياه البحر المحلاة التى تحمل الكثير من الرمال والأتربة مما يؤدى
  ذالك إلى تكون الفطريات والجراثيم على
  جدران الخزان ويؤدى ذالك إلى تلوث المياه والتى بدورها تؤدى إلى تسمم الفرد إذا فما الحل ؟
  الحل تقدمه لكم شركة العربى وهى أفضل
  شركة الكمال أفضل (( شركة كشف تسربات المياه بحائل )) نسعى فى شركة الكمال بتقديم كافة

  خدمات كشف تسربات المياه ويتم كشف تسربات المياه بأحدث
  الأجهزة الألكترونية و طاقم عمل يتكون من فنيين وخبراء منهم فنيين أجانب ونسعى جاهدين

  لتقديم أفضل خدمة بأقل سعر وإرضاء العميل واسعارنا حصرية لا تقبل المنافسة لدينا فى


  شركة كشف تسربات المياه بحائل

  شركة الكمال أفضل (( شركة نقل عفش بحائل )) نقل العفش من الأمور الهامة جدا (( شركة نقل

  عفش بحائل )) التى يلزم فبها الدقة والخبرة للحد ولذالك خصصنا قسما فى شركتنا لمجال
  نقل العفش مع تجهيزه :-
  1- أسطول كبير من السياراة المجهزة والتى (( شركة نقل عفش بحائل )) أعدن خصيصا

  لنقل العفش
  2- طافم العمل المدرب على حمل وتنزيل العفش والأثاث
  3- فنيين متخصصين فى الفك والتركيب (( شركة نقل عفش بحائل ))
  ومايجعل نقل الاثاث من أشهر الخدمات التى يكثر عليها الطلب هوا أن معظم العملاء يقومون

  بتغيير عفشهم القديم أكثر من مرة فى العام ويرجع ذالك أيضا إلى أنا
  العملاء يقومون بتأجير الفلل والقصور والشقق وذالك لأنهم يحبون تغير الجو ولذالك يكون اعتما

  نا فى شركة العربى على أحسن تقنيات نقل الاثاث بداخل وخارج
  حائل ونقل الاثاث من الأعمال شديدة الكثافة لذا تحتاج إلى


  شركة نقل اثاث بحائل

  دقة عالية ومهارة فى فك العفش وحمله وإنزاله إلى السياراة وتغليفه لتقليل من شدة الصدمات

  وعدم
  تعرضه للكسر وللخدش أيضا ونستخدم فى شركة العربى أفضل وأحدث السيارات المجهزة

  خصيصا لنقل العفش


   
 16. In the name of God the Merciful We in the

  light of UK companies offer the best

  services in all cleaning Katenziv in

  apartments , boards and cabinets and

  Villas
  شركة

  نور المملكة

  شركة تنظيف بمكة
  And also we provide insect control for all

  insects flying and crawling and rat

  extermination
  شركة مكافحة حشرات بجازان
  We also offer moving furniture needed by

  everyone because of the expiration of the

  lease time or travel service
  شركة الصفرات لنقل الاثاث بالرياض
  And safety and God's mercy and blessings
  كما يوجد لدينا ايضا تنظيف المجالس والكنب والسجاد والموكيت باحدث الطرق الموجودة

  وافضل المواد التى تقضى البقع والاوساخ
  شركة تنظيف مجالس وكنب بحائل
  شركة تنظيف سجاد وموكيت بحائل
  وكل هذا بانسب الاسعار واقل التكلفة ونحن نعمل فى خدماتكم 24ساعه

   
 17. شركة الصفرات تنظيف الكنب بالرياض
  شركة تنظيف خزانات بالدمام
  شركة تنظيف المنازل
  شركة مكافحة النمل الابيض بجازان
  افضل شركة رش مبيدات بمكة
  شركة مكافحة الحشرات بمكة
  شركة الصفرات لتنظيف بالرياض
  شركة الصفرات لتنظيف السجاد بالرياض
  يبدء الفريق بتنظيف الواجهات بعناية فائقة وجيدة وبعد الانتهاء من عملية التنظيف وتفحص العميل للعمل يقوم الفريق باعطاء العميل شهادة ضمان وايضا تقدم الشركة متابعة دورية

  وهنا يا عزيزى العميل قد وصلنا لنهاية موضوعنا عن شركة تنظيف الواجهات بالدمام, وهذا بعد ان قمت بتوضيح كل شى عن الشركة ولو اردت الاستفسار عن اى شى او حل اى مشكلة تواجهك بالنسبة لتنظيف واجهات زجاج وحجر بالدمام يجب عليك التواصل مع شركة وادى الرياض على الرقم الموحد فى الدمام

  كلمات تسهل عليك البحث عن الشركة على الانترنت

  شركة الصفرات لمكافحة الحشرات بالرياض

   
 18. Mobil Sohbet
  Dini Sohbet odalari

   
 19. شركة قمة الدقة للخدمات المنزلية
  شركة تنظيف منازل بالرياض
  شركة تنظيف منازل بالاحساء

   
 20. rehabgad1 Dediki:
 21. Good write-up. I definitely love this site. Keep it up
  https://sites.google.com/site/httpswwwprokrnet/
  https://myspace.com/home
  https://www.tumblr.com/blog/rehabgad
  http://khiale.com/

   

Yorum Gönder

Yeni Düşenler

Abonelik:

E-Posta Adresini Gir: